Společnost SYMONTA dodává pouze ověřené technologie a komponenty pro tepelná hospodářství a zdroje tepla. Tyto dodávky jsou testovány a odzkoušeny odborným týmem společnosti SYMONTA, a proto garantují jejich bezpečný a ekonomický provoz s následným servisem.

SYMPATIK SYKON

Kondenzátní hospodářství SYKON je navrženo jako komplexní výrobek – automat, pro sběr, akumulaci a přečerpání kondenzátu. Tvoří jej jeden modul, sestávající z nerezové izolované akumulační nádrže, nerezových čerpadel a elektroinstalací s řídicím systémem, který má komunikační rozhraní TCP/IP, ModBus-IP, přes které je možné expanzní automat dálkově ovládat a monitorovat. Tento řídicí systém zajišťuje rovněž diagnostiku a kontinuální vyhodnocení provozu.

Pro monitorování hladiny kondenzátu jsou použity speciální tlaková čidla. Tímto je vyřešen problém při provozu s plovákovým či kontaktním zařízením výšky hladiny kondenzátu.

Odvětrávací potrubí a brýdové páry nenarušují a neznehodnocují stavební objekty a konstrukce, neboť je osazeno speciálním chladičem brýdových par.