Společnost SYMONTA dodává pouze ověřené technologie a komponenty pro tepelná hospodářství a zdroje tepla. Tyto dodávky jsou testovány a odzkoušeny odborným týmem společnosti SYMONTA, a proto garantují jejich bezpečný a ekonomický provoz s následným servisem.

Předávací stanice SYMPATIK BJEQ

Bytová předávací stanice SYMPATIK® BJEQ využívá ekvitermní individuální regulaci dodávaného tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v bytových domech. Jednotlivé stanice oboustranně komunikují s nadřazeným řídicím systémem a je tak zajištěno splnění individuálních požadavků uživatelů bytů i společných požadavků například na odečty spotřeby tepla a vody.

Předávací stanice SYMPATIK® BJEQ jsou ideální pro nasazení v bytových domech, kde vlastníci či nájemníci chtějí dostatečný tepelný komfort a současně neustálý přehled o spotřebách tepla a vody. Vlastnickým orgánům zase poskytují dostatečná a přehledná data pro celkové odečty. Způsob regulace zajišťuje optimální využití dodávané tepelné energie.