Společnost SYMONTA dodává pouze ověřené technologie a komponenty pro tepelná hospodářství a zdroje tepla. Tyto dodávky jsou testovány a odzkoušeny odborným týmem společnosti SYMONTA, a proto garantují jejich bezpečný a ekonomický provoz s následným servisem.

Energetický management školských objektů

CIIC (ControlIndoorIndividualClimate) je systém Energetického managementu pro školské objekty.

Jedná se o komplexní dodávku jednotlivých akčních prvků, které jsou bez cizího zdroje energie (i baterií) a komunikují v protokolu EnOcean.

CIIC zajišťuje vytápění, větrání, provozní a havarijní stavy (vytápění, voda, plyn), zajišťuje automatický provoz bez obsluhy.

CIIC oproti jiným konkurenčním řešením zajišťuje vytápění všech místností i těch bez rekuperačních jednotek, t.j včetně kabinetů, a to v časovém rámci na základě SW pro rozvrh hodin SW BAKALÁŘ.

Garantuje úsporu ve výši 35 %.

CIIC je plnohodnotným nadřazeným řídicím systémem s funkcemi dispečerského pracoviště a umožňuje vzdálený přístup a plnohodnotné ovládání.