Společnost SYMONTA dodává pouze ověřené technologie a komponenty pro tepelná hospodářství a zdroje tepla. Tyto dodávky jsou testovány a odzkoušeny odborným týmem společnosti SYMONTA, a proto garantují jejich bezpečný a ekonomický provoz s následným servisem.

SYMPATIK PresStabil

Expanzní automat SYMPATIK PresStabil je technologie s uzavřenou beztlakou nádrží s vnitřním vakem. Součástí tohoto automatu je i funkce pro odplynění topné vody. Tyto expanzní automaty jsou určeny pro udržování tlaku v otopných systémech, teplovodních horkovodních soustavách. Byl pro ně vyvinut nový řídicí systém, který mimo udržování požadovaného tlaku zajišťuje i možnost volby programovaného odplynění. Tento řídicí systém zajišťuje rovněž diagnostiku a kontinuální vyhodnocení provozu. Řídicí systém má standardní komunikační rozhraní TCP/IP, ModBus-IP, přes které je možné expanzní automat dálkově ovládat a monitorovat.