Společnost SYMONTA dodává pouze ověřené technologie a komponenty pro tepelná hospodářství a zdroje tepla. Tyto dodávky jsou testovány a odzkoušeny odborným týmem společnosti SYMONTA, a proto garantují jejich bezpečný a ekonomický provoz s následným servisem.

Předávací stanice SYMPATIK VILA AKU

Předávací stanice SYMPATIK VILA-AKU je kompaktní předávací stanice pro menší objekty s přípravou teplé vody v akumulačním zásobníku. Předávací stanice SYMPATIK VILA-AKU nabízí vysoce efektivní ekvitermní regulaci dodávaného tepla pro individuální vytápění a přípravu teplé vody.

Stanice jsou konstruovány pro individuální regulaci tepla. Zajistí komfortní přípravu tepla pro vytápění a teplé vody v menších objektech napojených na síť CZT. Provoz stanic je hospodárný a nezatěžuje životní prostředí. Výkon stanice je plynule regulovatelný v rozsahu cca 10 – 100 % a přizpůsobuje se dle potřeb objektu v závislosti na tepelných ztrátách.