Společnost SYMONTA využívá SW HESCOnet® pro návrh projektů, montáží a rekonstrukcí tepelných sítí technicko-ekonomický přepočet návrhu trasy, dimenzí potrubí, hydraulického přepočtu a ekonomického posouzení třídy izolace předizolovaného potrubí v jednotlivých technologiích.

Výhody přepočtu v HESCOnet®

  • Přehledné a jednoduché navrhování nových tepelných soustav.
  • Topologie je podporována dostupným prostředím Google Earth.
  • Přehledná integrace odběrných míst.
  • Simulace libovolných provozních stavů na už provozovaných soustavách.
  • Sledování dynamických dějů a vytváření provozních analýz na provozovaných soustavách. Stejně výhodné a spolehlivé je jeho použití na stávajících soustavách, kde umožňuje libovolnou simulaci provozních stavů.