Společnost SYMONTA využívá SW HESCOnet® pro návrh projektů, montáží a rekonstrukcí tepelných sítí technicko-ekonomický přepočet návrhu trasy, dimenzí potrubí, hydraulického přepočtu a ekonomického posouzení třídy izolace předizolovaného potrubí v jednotlivých technologiích.

HESCOnet® nabízí sledování dynamických dějů v distribuční síti, tzn. v libovolném bodě denní časové periody a venkovní teploty. To umožní rozbor chování soustavy při různých provozních stavech a odběrových špičkách teplé vody.