PIP technologie SteelFlex

Předizolované potrubí SteelFlex je systémové řešení pro trasy, které jsou náročné na flexibilitu vedení trasy z hlediska půdorysu a výškového vyrovnání trasy. Typické využití je provedení odbočky z páteřní trasy, při nutnosti obcházet vzrostlou zeleň, případně atypické převýšení. Základem je médionosné ocelové potrubí E195 nebo E155 pro maximální parametry média 130°C/25 bar. Jako tepelná izolace je použita polyuretanová pěna. Vnější PE-HD plášť je vybaven difuzní bariérou. Potrubí se dodává v dimenzích 20 a 28 mm v návinech 50 a 100 m.