PIP technologie PexFlextra

Předizolované potrubí PexFlextra je systémové řešení pro trasy, které jsou náročné na flexibilitu vedení trasy z hlediska půdorysu a výškového vyrovnání trasy. Typické využití je provedení odbočky z páteřní trasy, při nutnosti obcházet vzrostlou zeleň, případně atypické převýšení. Základem je médionosné potrubí PEXa pro maximální parametry média 95°C/6 bar. Jako tepelná izolace je použita polyuretanová pěna, která může být dodána ve dvou izolačních třídách/tloušťkách. Vnější PE-HD plášť je vybaven EVOH difuzní bariérou. Potrubní dílce jsou spojovány technologií PRESS. Potrubí se dodává v dimenzích 20-110 mm v návinech 30, 50, 70 nebo 100 m. K předizolovanému potrubí se dodávají příslušenství jako jsou oblouky, odbočky, montážní spojky atd.