PIP technologie CuFlex

Předizolované potrubí CuFlex je systémové řešení pro trasy, které jsou náročné na flexibilitu vedení trasy z hlediska půdorysu a výškového vyrovnání trasy. Typické využití je provedení odbočky z páteřní trasy, při nutnosti obcházet vzrostlou zeleň, případně atypické převýšení. Základem je médionosné měděné potrubí pro maximální parametry média 130°C/16 bar. Jako tepelná izolace je použita polyuretanová pěna, která může být dodána ve dvou izolačních třídách/tloušťkách. Vnější PE-HD plášť je vybaven difuzní bariérou. Potrubní dílce jsou spojovány technologií PRESS. Potrubí se dodává v dimenzích 15 - 35 mm v návinech 10 - 100 m.